Voorvechter van gelijke kansen, idealist, realist, ‘Mensch’

Het jaar 2023 begint zonder onze bestuursvoorzitter Wouter van der Schaaf. Hij was vanaf de eerste uitwisseling in 2006 tot augustus 2022 nauw betrokken bij Welkom in mijn Wijk. Wouter overleed plotseling tijdens een fietsvakantie.

Wouter zijn werkzame leven stond in teken van onderwijs: hij werkte als leerkracht, als beleidsmedewerker bij de algemene onderwijsbond, en als coördinator van programma´s die onderwijsvakbonden in ontwikkelingslanden versterkten. Na zijn formele pensioen werkte hij weer als basisschoolleerkracht en deed hij veel vrijwilligerswerk. Daarnaast schreef hij graag.

Al in 1976 – nog lang voordat WIMW bestond – organiseerde Wouter een uitwisseling tussen een school in Amsterdam Zuidoost en een school in Amsterdam-Zuid. Hij was een leraar die de vensters naar de buitenwereld wijd openzette voor leerlingen.

Bij Welkom in mijn Wijk zijn wij hem enorm veel dank verschuldigd. In de allereerste plaats door de mens die hij was. Gedreven over kansengelijkheid zonder drammerig te zijn. Bereisd en belezen, maar ons nooit de les lezend. Bescheiden, vriendelijk, geïnteresseerd en grappig.

Wouter heeft veel gedaan voor de stichting.  Hij wist ons steeds inhoudelijk te scherpen door zijn kennis van ontwikkelingen in het Nederlandse onderwijs. Hij zat de vergaderingen van het bestuur voor, deed redactie van teksten en schreef onder andere het voorwoord van het handboek van Welkom in mijn Wijk.

Wouters oprechte belangstelling voor anderen zal herkenbaar blijven in ons ontmoetingsprogramma voor leerlingen. We missen Wouter en zullen er in 2023 en alle volgende jaren alles aan doen om zijn gedachtengoed met Welkom in mijn Wijk levend te houden.