Het online WIMW programma

Veel kinderen groeien op zonder écht kennis te maken met kinderen met andere achtergronden. Dat is door de pandemie nog verder toegenomen; segregatie neemt toe, de afstand tussen Nederlanders uit verschillende, sociale, culturele en economische groepen wordt ongewenst groter. Daarom is het juist nu voor kinderen nodig om hun leefwereld te vergroten. En dat we – en kinderen in het bijzonder – échte connecties maken.

Welkom in Mijn Wijk geeft sinds 2006 kinderen de gelegenheid leeftijdsgenootjes te leren kennen en andere delen van hun stad te ontdekken. Normaal fysiek, maar nu ook in een onlineprogramma.

Met het onlineprogramma van Welkom in Mijn Wijk maken leerlingen van groepen 6, 7 en 8 online kennis met leeftijdsgenootjes die in andere werelden opgroeien. Net als in het fysieke programma krijgen leerkrachten een uitgebreide handleiding, leerlingen een projectboekje en zorgt WIMW voor begeleiders en ondersteuning waar gevraagd.

Hoe
De leerlingen van beide klassen worden ingedeeld in acht teams. Een team bestaat uit een paar kinderen van de eigen klas en een paar kinderen van de partnerklas. Ze ontmoeten elkaar online via MS Teams en een WIMW-begeleider begeleidt het team online tijdens de ontmoetingsdagen.
WIMW deelt de leerlingen bij elkaar in naar aanleiding van een online vragenlijst die de leerlingen van tevoren invullen.

Het onlineprogramma bestaat uit drie dagdelen verspreid over drie weken en een vragenlijst.

Waarom meedoen?

  • Welkom in mijn Wijk brengt kinderen met elkaar in contact die in dezelfde stad wonen, maar in heel andere leefwerelden groot worden.

  • Het is een leuk en levendig programma. Leerlingen oefenen met contact maken met kinderen die ‘anders’ lijken dan zijzelf. Belangrijk, want angst voor ‘de ander’ belemmert de vrije ontwikkeling van kinderen.

  • Leerlingen leren over leeftijdsgenoten en wijken, daardoor zijn ze beter voorbereid op samen wonen en werken (burgerschapsvaardigheden).