Welkom in Mijn Vreedzame Wijk

Eén van de conclusies uit ‘de staat van het onderwijs’ (Inspectie van het Onderwijs, 2018) is dat de kansenongelijkheid van leerlingen in het onderwijs toeneemt en hierbij ook de kwaliteitsverschillen tussen scholen. Als één van de oorzaken benoemt men de segregatie in het onderwijs.

Met de kennis en expertise in betekenisvolle ontmoetingen en burgerschap van Stichting WIMW en de ervaring en deskundigheid in democratisch burgerschapsonderwijs van Stichting Vreedzaam, starten de twee partijen een duurzame samenwerking. Het bestaande programma van WIMW wordt volgens de Vreedzame methodiek aangepast. De kern van het project blijft hetzelfde: kinderen ontmoeten leeftijdsgenoten met andere achtergronden dan zijzelf en maken kennis met andere delen van hun stad.

In veel Vreedzame Wijken is men met name gericht op het verbinden van gemeenschappen naar elkaar. Tegelijkertijd is zeker in de huidige tijdsgeest het overbruggen naar ‘de ander’ van wezenlijk belang. De samenwerking tussen de twee partijen integreren binnen het implementatietraject van een Vreedzame wijk. Deze ontmoetingen worden georganiseerd samen met de verschillende partners (jongeren, welzijn, ouders) uit de wijk. Dankzij het VSBfondsKinderpostzegels en de gemeente Utrecht kunnen we een start maken met het ontwikkelen van de lessenserie, de ontmoetingen en het organiseren van twee pilots in de stad Utrecht.

Na afloop van het project is ‘Welkom in Mijn Vreedzame Wijk’ naast het opleiden van de wijkmediatoren en de Vreedzame kinderraad een onderdeel van de implementatie in een Vreedzame Wijk. Er is een lessenserie voor leerkrachten met daarbij een uitgebreide docentenhandleiding. Ook is er tijdens de implementatie sprake van een train-de-trainer-traject welke wordt begeleid door Stichting WiMW, waarna ‘Welkom in Mijn Vreedzame Wijk’ duurzaam voortgezet kan worden door de betrokken wijkpartners. Voor bestaande Vreedzame Wijken komt ‘Welkom in Mijn Vreedzame Wijk’ als doorontwikkeling beschikbaar. Dit alles zorgt voor een sterkere verbinding van de school en de leerkracht met de wereld waarin hun leerlingen opgroeien, het tegengaan van wij-zij denken en polarisatie.