Privacy beleid

 PRIVACY STATEMENT 

PRIVACY EN BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS STICHTING WIMW 

Stichting WIMW– Nieuwe Uilenburgerstraat 59, 1011 LM Amsterdam – verwerkt, gebruikt en bewaart persoonsgegevens. In dit privacy-statement willen we je informeren over de manier waarop we dat doen. 

WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS? 

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over wie je bent. Zoals je naam, (e-mail)adres, telefoonnummer en leeftijd, maar ook je BSN-nummer of je geboorteplek. Wanneer anderen over deze gegevens beschikken, verplicht de wet hen daar zorgvuldig mee om te gaan. 

VAN WIE VERWERKT STICHTING WIMW PERSOONSGEGEVENS? 

  1. Geïnteresseerden. Hierbij gaat het om mensen die via onze website interesse hebben getoond in het werk van WIMW die een contactformulier hebben ingevuld of direct contact met ons opnamen. Gegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving.

  2. Studenten. Zij begeleiden kinderen tijdens projecten. Gegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving.

  3. Leerlingen. Bij sommige projecten sturen scholen de persoonsgegevens van kinderen aan Welkom in mijn Wijk, zodat wij ze kunnen doorgeven aan de studenten die dat project uitvoeren. De vrijwilligers vernietigen deze persoonsgegevens na afloop van het project. WIMW fungeert hier als doorgeefluik; we slaan de persoonsgegevens van leerlingen niet op in enig contactenbestand. 

  4. Overige contactpersonen. Het gaat daarbij onder meer, maar niet uitsluitend, om personen die bij fondsen, gemeentes en leveranciers werken. 

EN MET WELK DOEL? 

We gebruiken persoonsgegevens voornamelijk om de organisatie van onze projecten mogelijk te maken. Zonder communicatie met partners, vrijwilligers, scholen, gemeentes, fondsen en andere belanghebbenden zou WIMW haar werk niet kunnen doen. Concreet: we gebruiken namen, (e-mail)adressen en telefoonnummers om contact te onderhouden over lopende en nieuwe projecten en over zaken die te maken hebben met betalingen en administratie. 

Daarnaast gebruiken we persoonsgegevens voor promotie- en marketingdoeleinden. WIMW heeft een gerechtvaardigd belang om via (online) campagnes de zichtbaarheid van WIMW te vergroten en de interesse van potentiële partners te wekken. Daar waar noodzakelijk vragen wij toestemming om je te informeren. Wil je hiervoor niet langer benaderd worden? Dat kun je te allen tijde aangeven door onderaan betreffende mails op ‘uitschrijven’ te klikken of door te mailen naar  info@welkominmijnwijk.nl 

Daarnaast gebruiken we persoonsgegevens om te zien hoe de organisatie ervoor staat. Ook hiervoor hebben we een gerechtvaardigd belang: we kunnen zo bijvoorbeeld zien hoeveel partners en vrijwilligers we hebben in welke sectoren en of het aantal geïnteresseerden groeit. 

WIE IS HIER BINNEN WIMW VERANTWOORDELIJK VOOR? 

De zakelijk directeur. 

WIE KAN MIJN PERSOONSGEGEVENS INZIEN? 

Welkom in mijn Wijk-medewerkers die betrokken zijn bij de projecten. 

WORDEN MIJN PERSOONSGEGEVENS UITGEWISSELD MET ANDERE ORGANISATIES? 

Er worden nooit persoonsgegevens uitgewisseld aan partijen die daar geen direct, praktisch belang bij hebben. Vrijwilligers die persoonsgegevens van (minderjarige) leerlingen ontvangen, dienen die na afsluiting van het project te vernietigen. De betrokken scholen zijn er verantwoordelijk voor dat persoonsgegevens van leerlingen op correcte wijze wordt verstrekt. 

KAN IK CONTROLEREN WELKE INFORMATIE WIMW OVER MIJ BEWAART? 

Ja, dat kan. Als je wil weten welke informatie WIMW over jou bewaart, kun je contact met ons opnemen via  info@welkominmijnwijk.nl 

KAN IK INFORMATIE LATEN AANPASSEN? 

Ja, dat kan. Als informatie niet klopt of als je niet wil dat bepaalde persoonlijke informatie wordt opgeslagen, kun je dat aangeven via  info@welkominmijnwijk.nl. Voor uitvoering van onze projecten is de opgave van tenminste naam, e-mailadres en telefoonnummer echter noodzakelijk. 

KAN IK ME UITSCHRIJVEN OF MIJN GEGEVENS LATEN VERWIJDEREN? 

Ja, dat kan. Wie mails krijgt over evenementen van WIMW of wie onze nieuwsbrief ontvangt, kan zich daarvoor te allen tijde afmelden. Deze optie staat altijd onderaan de mail vermeld. Het is ook mogelijk aan te geven dat berichten die betrekking hebben op promotie en marketing niet verstuurd morgen worden. Daarvoor kan een mail worden gestuurd naar  info@welkominmijnwijk.nl

WAT ZIJN MIJN OVERIGE RECHTEN? 

In sommige gevallen heb je het recht om je gegevens te wissen (recht op vergetelheid), het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van je persoonsgegevens indien wij ons daarbij beroepen op ‘gerechtvaardigd belang’ en het recht op overdraagbaarheid van gegevens. Als je een van deze rechten wilt inroepen, kan je contact met ons opnemen via  info@welkominmijnwijk.nl. Tenlotte heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit indien je van mening bent dat je persoonsgegevens door ons worden verwerkt in strijd met deze privacyverklaring.

HOELANG WORDEN MIJN PERSOONSGEGEVENS BEWAARD? 

Persoonsgegevens worden maximaal vijf jaar bewaard na het moment van het laatste contact. 

WAAR KAN IK TERECHT MET EEN VRAAG OF KLACHT? 

In sommige gevallen heb je het recht om je gegevens te wissen (recht op vergetelheid), bezwaar te maken tegen verwerking van je persoonsgegevens indien wij ons daarbij beroepen op ‘gerechtvaardigd belang’ en het recht op overdraagbaarheid van gegevens. Als je een van deze rechten wilt inroepen, kan je contact met ons opnemen via info@welkominmijnwijk.nl. Tenslotte heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit indien je van mening bent dat je persoonsgegevens in strijd met deze privacyverklaring worden verwerkt door ons. 

Vragen over ons privacy beleid kunnen worden gesteld via  info@welkominmijnwijk.nl. Vrijwilligers en partners van WIMW kunnen terecht bij hun vaste contactpersoon. 

WIJZIGINGEN PRIVACY BELEID 

WIMW behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Eventuele wijzigingen zullen we vermelden in dit document. 

DISCLAIMER 

De inhoud van de website is met grote zorg samengesteld. Hoewel WIMW probeert om juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, vertrekt WIMW expliciet noch impliciet enige garantie dat de aangeboden informatie juist, volledig en actueel is. 

DIGITALE GEGEVENS 

Stichting WIMW verzamelt gegevens over de bezoekers aan de website. Wij gebruiken hiervoor de volgende dienst: Google Analytics We maken gebruik van Google Analytics om geanonimiseerde overzichten te maken van het bezoekersverkeer op onze website en mogelijk om te bepalen hoe effectief onze advertenties zijn. Google Analytics gebruikt hierbij cookies om gegevens over het website bezoek bij te houden.  

Bij de inrichting van Google Analytics hebben we de volgende privacy bevorderende maatregelen genomen:  

  • Google Analytics mag uw IP-adres alleen geanonimiseerd verwerken.

  • De ‘Gegevens delen’ opties van Google Analytics zijn uitgezet.

Stichting WIMW bekijkt verder de statistieken van gebruik /bezoek van Dander social media (Facebook en Twitter). Deze gegevens zijn niet aan een individu te koppelen. 

Op de website van WIMW of sociale media kunnen links zijn opgenomen naar andere, niet bij WIMW behorende, websites. WIMW kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de manier waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren je daarom, zelf  in de gaten te houden wat het privacybeleid van deze partijen is, of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens