Stad-Dorp

[one_half]

Stad-Dorp

Het programma Stad-Dorp kent in grote lijnen hetzelfde programma als de basismodule. Nu gaat het er echter om leerlingen uit stedelijke omgeving en leerlingen uit omliggende dorpen met elkaar in contact te brengen.

Aan deze overtuiging dat er een brug geslagen moet worden tussen stad en dorp liggen twee redenen ten grondslag. Ten eerste blijkt uit onderzoek dat discriminatie relatief veel voorkomt in kleinere dorpen waar kinderen juist weinig met allochtone Nederlanders geconfronteerd worden. De tweede reden is dat stadskinderen weinig weten van leven buiten de stad.

[/one_half][one_half_last]

Programma’s van Welkom in mijn Wijk

Basismodule

De Basismodule is gericht op zogenaamde ‘zwarte’ en ‘witte’ scholen in stedelijke omgevingen. Doordat leerlingen …
LEES VERDER >

Welkom in mijn Wijk door PABO’s

Zijn pabo-studenten klaar om straks op een gemengde of ‘zwarte’ school aan de slag te gaan? Hoe doen zij praktische ervaring op met de diverse etnisch-culturele achtergronden van leerlingen? …
LEES VERDER >

Stad-Dorp

Het programma Stad-Dorp kent in grote lijnen hetzelfde programma als de basismodule. Het brengt echter leerlingen uit stedelijke omgeving en leerlingen uit omliggende dorpen met elkaar in contact. …
LEES VERDER >

Gemengde Scholen

De module Gemengde Scholen is gericht op scholen met leerlingen met diverse achtergronden De overheid stuurt stevig aan op het mengen van basisscholen….
LEES VERDER >

[/one_half_last]