Gemengde Scholen

[one_half]

Gemengde Scholen

De module Gemengde Scholen is gericht op scholen met leerlingen met diverse achtergronden. De overheid stuurt stevig aan op het mengen van basisscholen. Toch wordt regelmatig gerapporteerd dat er op gemengde scholen spanningen zijn tussen kinderen van verschillende etnische achtergronden. Onderzoek wijst ook uit dat het simpelweg bij elkaar zetten van kinderen geen voldoende voorwaarde is om oordelen over elkaar ten positieve te beïnvloeden.

Om deze reden is de module Gemengde scholen ontwikkeld. Het programma is vergelijkbaar met de basismodule. Hierin gaan leerlingen met elkaar in gesprek over overeenkomsten en verschillen. Door de ontmoeting met andere kinderen kijken leerlingen met frisse ogen naar de omgangsvormen in de eigen klas.

[/one_half][one_half_last]

Programma’s van Welkom in mijn Wijk

Basismodule

De Basismodule is gericht op zogenaamde ‘zwarte’ en ‘witte’ scholen in stedelijke omgevingen. Doordat leerlingen …
LEES VERDER >

Welkom in mijn Wijk door PABO’s

Zijn pabo-studenten klaar om straks op een gemengde of ‘zwarte’ school aan de slag te gaan? Hoe doen zij praktische ervaring op met de diverse etnisch-culturele achtergronden van leerlingen? …
LEES VERDER >

Stad-Dorp

Het programma Stad-Dorp kent in grote lijnen hetzelfde programma als de basismodule. Het brengt echter leerlingen uit stedelijke omgeving en leerlingen uit omliggende dorpen met elkaar in contact. …
LEES VERDER >

Gemengde Scholen

De module Gemengde Scholen is gericht op scholen met leerlingen met diverse achtergronden De overheid stuurt stevig aan op het mengen van basisscholen….
LEES VERDER >

[/one_half_last]