Category: Nieuws

Category: Nieuws

Welkom in Mijn Wijk voor speciaal basisonderwijs

Het Welkom in Mijn Wijk team is in opdracht van de Gemeente Amsterdam het programma op maat aan het ontwikkelen voor het speciaal basisonderwijs.

Vaak zijn de scholen die speciaal basisonderwijs aanbieden geen buurtschool, maar zijn de kinderen (en de leerkrachten soms ook) toch erg nieuwsgierig naar de wijk waarin zij elke dag

naar school gaan. Wat is er te doen? Wat is er te zien? Wie wonen er eigenlijk? Met het aangepaste programma blijft het hart van Welkom in Mijn Wijk hetzelfde: een ontdekkingsreis in de wijk, de ander én over jezelf in het kader van burgerschap.

De leerlingen gaan de wijk in waar hun school staat en maken op een interactieve manier kennis met verschillende winkels, instellingen en mensen die daar te vinden zijn. Hierdoor kunnen leerlingen oefenen met het contact maken in de stad met ‘anderen’, op reis gaan én maken zij ook op een andere manier kennis met elkaar, elkaars achtergrond en de omgeving waarin zij zich dagelijks bevinden. Zoals ook in het reguliere programma zijn alle activiteiten gebaseerd op coöperatief leren, waarbij samenwerking en onderlinge afhankelijkheid centraal staan.

Vacature begeleiders

Vacature begeleiders

Voor uitwisselingen in Amsterdam is Welkom in mijn Wijk op zoek naar extra begeleiders.

Wij zoeken jongeren (vooral ook jongens!) van 18 jaar of ouder die:
• goed kunnen omgaan met 9-12 jarigen
• multiculturele competenties hebben
• tijdsafspraken precies nakomen
• af en toe beschikbaar zijn door de week

Wij bieden:
• werkervaring
• een mooie aanvulling op je cv
• voorbereidende training

Als begeleider help je kleine groepjes leerlingen hun opdrachten uit te voeren en begeleid je hen in het openbaar vervoer.

Voor meer informatie over Welkom in mijn Wijk of aanmeldingen (indien mogelijk met cv) kan je terecht bij Sharon Polak, per email:s.polak@welkominmijnwijk.nl

Vacature begeleiders

Welkom in mijn Wijk weer in Leiden!

Welkom in mijn Wijk weer in Leiden!

Na een succesvol eerste jaar zal Welkom in mijn Wijk weer uitgevoerd worden in Leiden. De samenwerking met de Pabo van de Hogeschool in Leiden is weer van start om de uitwisselingen mogelijk te maken. Vier enthousiaste studenten voeren onderzoek uit naar verschillende onderwerpen zoals ouderbetrokkenheid en meervoudige intelligentie. De studenten zullen de uitwisselingen ook begeleiden.

Op deze manier doen zij ervaringen op het gebied van diversiteit op midden in de praktijk. De basisscholen die vorig jaar meededen stonden ook dit jaar weer te springen om deel te nemen aan het project. Voor dit schooljaar zijn twee uitwisselingen gepland. Met zoveel enthousiaste mensen weten wij zeker dat het weer een succes wordt!

 

Forum

Forum

“De sleutel tot wijsheid is voortdurend vragen stellen”
– Pierre Abélard 1120- 

Leerkrachten, directeuren, ouders en uitvoerders van Welkom in mijn Wijk zitten regelmatig met vragen. Hoe ga ik om met diversiteit in de klas? Hoe kan ik ouders met diverse achtergronden het beste betrekken bij de schoolcarrière van hun kind? Maar ook: hoe vind ik een partnerschool om een uitwisseling Welkom in mijn Wijk mee te doen? En: hoe regel ik begeleiders voor het project?

Vragen waar je soms niet makkelijk alleen uitkomt, maar een ander graag mee wil helpen.

Het Welkom in mijn Wijk forum biedt daarom geïnteresseerden de gelegenheid om met elkaar en met ons in gesprek te gaan. Antwoorden, ervaringen delen én elkaar uitdagen tot het stellen van nieuwe vragen: doe mee!

Om mee te discussiëren op het forum registreer je je hier.

Inbedding op Amsterdamse scholen

Inbedding op Amsterdamse scholen

Afgelopen jaar zijn twintig klassen van basisscholen in en om Amsterdam een traject gestart om zelf het uitwisselingsprogramma Welkom in mijn Wijk te gaan uitvoeren. Deze scholen hebben het pakket met alle projectmaterialen in handen gekregen waarmee ze zijn toegerust om de uitvoering zelfstandig te verzorgen.

Stichting WIMW heeft de focus op het ontwikkelen van nieuwe methodieken, die testen en vervolgens zo breed mogelijk verspreiden. Op de Amsterdamse scholen doet de stichting dus een stapje terug in de uitvoering van het programma. De stichting blijft op aanvraag beschikbaar voor ondersteuning bij de uitvoering en is actief in de methode verder nationaal en in de toekomst ook internationaal te verspreiden. Nieuwe methodes met het doel positieve contacten te stimuleren tussen mensen met uiteenlopende achtergronden die elkaar niet vanzelf ontmoeten, zijn volop in ontwikkeling.

Inbedding op Amsterdamse scholen

WIMW volgens leerlingen van De Piramide

WIMW volgens leerlingen van De Piramide

Deze week wordt Welkom in mijn Wijk in Rotterdam uitgevoerd. Leerlingen van groep 8 van OLBS de Piramide uit Rotterdam ontmoeten de leerlingen van de Mildenburgschool uit Oostvoorne. Aleena en Enes van de Piramide schreven hier alvast een kort verslag over.

“We gingen van de glijbaan glijden. Daarna gingen we naar de moskee. […] We hadden arabische letters gezien.” Lees de rest van het verslag (en bekijk de foto’s) op de website van OBLS De Piramide.

Uitvoerder van Welkom in mijn Wijk in de regio Rotterdam is Stichting Hoedje van Papier.

WIMW volgens leerlingen van De Piramide

Uitwisseling met lokale media

Uitwisseling met lokale media

Afgelopen week voerde Kern8 een uitwisseling Welkom in mijn Wijk uit in Hollands Kroon. Tijdens deze Stad-Dorp uitwisseling tussen scholen uit Den Helder en Breezand kwamen de lokale media een kijkje nemen.

RTV Hollands Kroon plaatste een verslag van de uitwisseling op hun website. Wat de kinderen bijvoorbeeld opviel was dat ze in Breezand wat ‘liever’ met elkaar omgingen dan in Den Helder. Of dat er maar één supermarkt in Breezand is. “Daar zullen ze dan wel veel geld verdienen.”

Het volledige verslag is achter deze link te vinden.

Uitwisseling met lokale media

Welkom in mijn Wijk in Amersfoort

Welkom in mijn Wijk in Amersfoort

Er werd al een tijdje aan gewerkt, maar nu is het echt zover: uitwisselingen in Amersfoort zijn ingepland.

Uitvoerder van Welkom in mijn Wijk in Amersfoort is SOVEE. Onder leiding van deze welzijnsorganisatie gaan basisschool de Gondelier en OBS ’t Spectrum samen in december de uitwisseling aan.Welkom in mijn Wijk in Amersfoort

Na Rotterdam volgt ook Hollands Kroon

Na Rotterdam volgt ook Hollands Kroon

Steeds meer scholen gaan aan de slag met Welkom in mijn Wijk. Naast uitvoeringen in Rotterdam kunnen er nu ook uitvoeringen in Hollands Kroon op de kalender worden gezet.

Voor uitvoeringen in Hollands Kroon – in de Kop van Noord-Holland – heeft Stichting WIMW een partner gevonden in Kern8. Onder leiding van deze welzijnsorganisatie gaan basisschool de Windwijzer uit Den Helder en basisschool de Zandhorst uit Breezand in november samen Welkom in mijn Wijk uitvoeren.

Ook in andere steden zijn er uitvoeringspartners voor Welkom in mijn Wijk gevonden. Surplus Welzijn (Breda) en SOVEE (Amersfoort) verzorgen in de eigen regio dit jaar ook uitwisselingen. Verscheidene scholen hebben al aangegeven graag op deze manier invulling aan Actief Burgerschap te willen geven voor hun leerlingen. Maar daar is ook nog ruimte voor scholen die zich nog willen aanmelden.

Na Rotterdam volgt ook Hollands Kroon

Welkom in mijn Wijk Rotterdam

Welkom in mijn Wijk Rotterdam

Vanaf dit schooljaar gaat Welkom in mijn Wijk ook in Rotterdam van start. De eerste uitwisseling wordt in de week van 5 november uitgevoerd door Stichting Hoedje van Papier.

Tijdens deze uitwisseling zullen kinderen van basisschool de Piramide uit de Rotterdamse wijk Hillesluis en kinderen van basisschool de Mildenburg uit Oostvoorne elkaar ontmoeten.

Welkom in mijn Wijk Rotterdam