Sharon Polak Posts

Author: Sharon Polak

Forum

Forum

“De sleutel tot wijsheid is voortdurend vragen stellen”
– Pierre Abélard 1120- 

Leerkrachten, directeuren, ouders en uitvoerders van Welkom in mijn Wijk zitten regelmatig met vragen. Hoe ga ik om met diversiteit in de klas? Hoe kan ik ouders met diverse achtergronden het beste betrekken bij de schoolcarrière van hun kind? Maar ook: hoe vind ik een partnerschool om een uitwisseling Welkom in mijn Wijk mee te doen? En: hoe regel ik begeleiders voor het project?

Vragen waar je soms niet makkelijk alleen uitkomt, maar een ander graag mee wil helpen.

Het Welkom in mijn Wijk forum biedt daarom geïnteresseerden de gelegenheid om met elkaar en met ons in gesprek te gaan. Antwoorden, ervaringen delen én elkaar uitdagen tot het stellen van nieuwe vragen: doe mee!

Om mee te discussiëren op het forum registreer je je hier.

Inbedding op Amsterdamse scholen

Inbedding op Amsterdamse scholen

Afgelopen jaar zijn twintig klassen van basisscholen in en om Amsterdam een traject gestart om zelf het uitwisselingsprogramma Welkom in mijn Wijk te gaan uitvoeren. Deze scholen hebben het pakket met alle projectmaterialen in handen gekregen waarmee ze zijn toegerust om de uitvoering zelfstandig te verzorgen.

Stichting WIMW heeft de focus op het ontwikkelen van nieuwe methodieken, die testen en vervolgens zo breed mogelijk verspreiden. Op de Amsterdamse scholen doet de stichting dus een stapje terug in de uitvoering van het programma. De stichting blijft op aanvraag beschikbaar voor ondersteuning bij de uitvoering en is actief in de methode verder nationaal en in de toekomst ook internationaal te verspreiden. Nieuwe methodes met het doel positieve contacten te stimuleren tussen mensen met uiteenlopende achtergronden die elkaar niet vanzelf ontmoeten, zijn volop in ontwikkeling.

Inbedding op Amsterdamse scholen