Organisatie

Stichting WIMW

 

Stichting WIMW is opgericht in 2006. De stichting heeft als doel een positieve bijdrage te leveren aan de sociale cohesie in de Nederlandse samenleving door het initiëren en begeleiden van onderzoeken, adviezen en programma’s. Stichting WIMW ontwikkelt methodieken met als doel het contact tussen mensen met verschillende achtergronden te bevorderen. In de afgelopen jaren ontwikkelde de stichting uitwisselingen tussen scholen uit verschillende wijken in dezelfde stad. Ook uitwisselingen tussen stadse en dorpse scholen werden ontwikkeld en een burgerschapsprogramma voor scholen van Speciaal Bijzonder Onderwijs (SBO).

Het uitwisselingsprogramma Welkom in Mijn Wijk is gericht op bovenbouwgroepen van basisscholen. De uitwisselingen verruimen de blik van kinderen tot buiten hun eigen school, wijk en sociaal-etnische groep. Het geeft kinderen de kans om door directe interactie de beelden die ze over elkaar hebben, te toetsen aan de werkelijkheid.

Waarom
Basisschoolkinderen komen weinig hun eigen buurt uit. Daardoor hebben ze niet veel contact met leeftijdsgenoten met andere achtergronden dan zij zelf. Zelfs al groeien ze in dezelfde wijk of streek op, zijn de contacten niet altijd positief. Nieuwe mensen ontmoeten kan spannend zijn. Zeker als deze mensen op het eerste gezicht anders lijken dan jezelf. Welkom in Mijn Wijk geeft kinderen en volwassenen de kans om op een speelse, veilige manier ervaring met elkaar op te doen. Op deze ervaring kunnen ze in toekomstige situaties terugvallen om met zelfvertrouwen nieuwe interacties aan te gaan.

Medewerkers van Stichting WIMW zijn flexibel en enthousiast en helpen graag als er een vraag is naar een op maat gemaakt burgerschapsprogramma.