Blog

Jong geleerd…

Jong geleerd…

De uitwisseling van de afgelopen week was volgens de deelnemende kinderen “kapot leuk”en voor ons extra speciaal. Voor het eerst werkte een begeleider mee die zèlf in 2007 als leerling van de Slootermeerschool meedeed aan een WIMW-uitwisseling. Inmiddels is hij 17 jaar en vmbo student.

Hij vertelde dat het programma op hem als 12 jarige het programma grote indruk maakte. “Toen ik zelf meedeed aan Welkom in mijn Wijk vond ik dat wel een beetje gek. Bij mij op school zaten alleen buitenlandse kinderen. Op de andere school eigenlijk alleen witte kinderen die heel netjes praatten. Het was heel leuk om die te ontmoeten. Ik vind het jammer dat ik nooit op school heb gezeten met Nederlandse (sic) kinderen, ook op de middelbare school waren er alleen allochtone kinderen in mijn klas. Als ik kinderen had dan zou ik die op een school doen waar het normaal is dat je ook met witte kinderen omgaat.”

Jong geleerd...

Koninklijke bijval Stichting WIMW!

Koninklijke bijval Stichting WIMW!

Uit handen van de Prins van Oranje en Prinses Máxima, beschermpaar van het Oranje Fonds, ontvingen Sharon Polak en Anita van de Stap het ‘groeidiploma’ van het Oranje Fonds. Hun initiatief, Welkom in mijn Wijk, kreeg deze Koninklijke bijval bij de afsluiting van een speciaal coaching- en trainingstraject van het Oranje Fonds in samenwerking met McKinsey.

Welkom in mijn Wijk was een van de 16 geselecteerde deelnemers van het Oranje Fonds Groeiprogramma in 2009.

‘Ons land telt vele sociale ondernemers. Vanuit hun eigen kracht starten zij een sociaal initiatief en dat slaat vaak snel aan. Maar om daarna de groei te maken van een vrijwilligersorganisatie naar een duurzame, meer professionele, organisatie, dan zijn nog wel enkele slagen te maken. Dat is ook waar het Oranje Fonds hen graag in ondersteunt’, aldus Ronald van der Giessen, directeur Oranje Fonds.

‘Met de hulp van een persoonlijke coach uit het bedrijfsleven en steun van diverse experts op het gebied van strategie, organisatie, financieel management, transparantie en communicatie hebben de projecten hun organisatie versterkt en hun groeiambities vertaald in een onderbouwd ondernemingsplan voor de komende jaren. Veertien deelnemers zijn daar met goede resultaten in geslaagd.’

De komende jaren blijven het Oranje Fonds en McKinsey de sociale projecten ondersteunen met zowel een financiële bijdrage als inhoudelijk raad. Hierdoor kunnen de initiatieven verder uitrollen tot professionele sociale ondernemingen, met als resultaat een samenleving met meer betrokken en actieve burgers. In die maatschappelijke winst zit de belangrijkste drijfveer voor alle partijen in het Oranje Fonds Groeiprogramma.

Koninklijke bijval Stichting WIMW!