Stichting WIMW

Stichting WIMW is opgericht in 2006. De stichting heeft als doel een positieve bijdrage te leveren aan de sociale cohesie in de Nederlandse samenleving door het initiëren en begeleiden van onderzoeken, adviezen en programma’s.

Bestuur:

VOORZITTER Wouter van der Schaaf startte als onderwijzer en organiseerde in 1976 een uitwisseling tussen een “zwarte” school in de Bijlmermeer en een joodse school in Amsterdam. Hij werkte vervolgens onder meer als coördinator bij de internationale onderwijzersvakbond Education International. Momenteel is hij senior stafmedewerker Onderwijs bij de AOb (Algemene Onderwijsbond) Tot zijn werkzaamheden behoren het initiëren van en reageren op nieuwe ontwikkelingen in het Nederlandse onderwijs. Centrale thema´s zijn o.a. de kwaliteit van het onderwijs, het beroep leraar en onderwijs in een veranderende samenleving.

PENNINGMEESTER Frank Verhoef studeerde informatica en deed MBA Finance and Innovation op de Columbia Business School in New York. Zijn financiële en analytische kwaliteiten zet hij in als vrijwillige penningmeester bij Stichting WIMW. Als directeur van het investeringsfonds van de Parnassia Bavo Groep en als partner van Financial Health Architects helpt hij bestuurders en directeuren in de zorgsector met ondernemerschap, innovatie en het verbeteren van de financiële gezondheid van zorginstellingen.

SECRETARIS Rukiye Sarizeybek is juriste en is werkzaam als senior consultant bij Berenschot. Rukiye is gespecialiseerd in het gemeentelijk subsidiebeleid op het terrein van welzijn en cultuur. Rukiye is professioneel deskundig én ervaringsdeskundige op het gebied van diversiteit. Zij ervoer zelf hoe het is om de vertaalslag te maken tussen verwachtingen thuis van haar Turkse ouders en de Nederlandse school. Het leerde haar te wisselen van perspectief. Dit gebruikt zij dagelijks als zij het ene moment aan tafel zit met een raad van bestuur, en het volgende moment met iemand van de werkvloer. Voor Welkom in mijn Wijk denkt ze mee met de strategie op lange termijn en de afstemming met de gemeentelijke overheden.


Grondleggers:

Het idee van Welkom In Mijn Wijk is voortgekomen uit een toevallige ontmoeting tussen Sharon Polak en Anita van der Stap. Beiden kwamen ze als sociaal ondernemer regelmatig op scholen voor voortgezet onderwijs in Amsterdam. Daar zagen ze vaak dat jongeren hun wijk weinig uitkwamen en geen of nauwelijks contact hadden met kinderen die andere achtergronden hebben dan zijzelf. Die verbazing, over hoe kinderen en jongeren die in dezelfde stad wonen, toch in totaal andere werelden groot worden, ligt ten grondslag aan het uitwisselingsprogramma voor basisscholen ‘Welkom in mijn Wijk’ (WIMW).

Uitvoerders:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de uitvoerders van Stichting WIMW.

Sharon Polak
s.polak@welkominmijnwijk.nl

Elize Pluijmers
e.pluijmers@welkominmijnwijk.nl

Charissa Dechène
c.dechene@welkominmijnwijk.nl