Stichting WIMW

Stichting WIMW is opgericht in 2006. De stichting heeft als doel een positieve bijdrage te leveren aan de sociale cohesie in de Nederlandse samenleving door het initiëren en begeleiden van onderzoeken, adviezen en programma’s.

Bestuur:

Rukiye Sarizeybek is juriste en directeur en lid MT bij het ROC Midden Nederland. Rukiye is professioneel deskundig én ervaringsdeskundige op het gebied van diversiteit. Zij ervoer zelf hoe het is om de vertaalslag te maken tussen verwachtingen thuis van haar Turkse ouders en de Nederlandse school. Het leerde haar te wisselen van perspectief. Dit gebruikt zij dagelijks als zij het ene moment aan tafel zit met een raad van bestuur, en het volgende moment met iemand van de werkvloer. Voor Welkom in mijn Wijk denkt ze mee met de strategie op lange termijn en de afstemming met de gemeentelijke overheden.

Wouter van der Schaaf startte als onderwijzer en organiseerde in 1976 een uitwisseling tussen een “zwarte” school in de Bijlmermeer en een joodse school in Amsterdam. Hij werkte vervolgens onder meer als coördinator bij de internationale onderwijzersvakbond Education International en als senior stafmedewerker Onderwijs bij de AOb (Algemene Onderwijsbond) Hij heeft veel kennis van de nieuwe ontwikkelingen in het Nederlandse onderwijs, maar zijn blik is internationaal gericht de kwaliteit van het onderwijs, het beroep leraar en onderwijs in een veranderende samenleving.

Frank Verhoef studeerde informatica en deed MBA Finance and Innovation op de Columbia Business School in New York. Zijn financiële en analytische kwaliteiten zet hij in als vrijwillige penningmeester bij Stichting WIMW. Als directeur van het investeringsfonds van de Parnassia Bavo Groep en als partner van Financial Health Architects helpt hij bestuurders en directeuren in de zorgsector met ondernemerschap, innovatie en het verbeteren van de financiële gezondheid van zorginstellingen.

Uitvoerders:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de uitvoerders van Stichting WIMW.

Charissa Dechène
c.dechene@welkominmijnwijk.nl

Sharon Polak
s.polak@welkominmijnwijk.nl

Elize Pluijmers
e.pluijmers@welkominmijnwijk.nl