Wat en Waarom

Wat doet Stichting WIMW
Stichting WIMW ontwikkelt methodieken met als doel het contact tussen mensen met verschillende achtergronden te bevorderen. In de afgelopen jaren ontwikkelde Stichting WIMW uitwisselingen tussen scholen uit verschillende wijken in dezelfde stad. Ook uitwisselingen tussen stadse en dorpse scholen werden ontwikkeld en een burgerschapsprogramma voor scholen van Speciaal Bijzonder Onderwijs (SBO).

Het uitwisselingsprogramma Welkom in mijn Wijk is gericht op bovenbouwgroepen van basisscholen. De uitwisselingen verruimen de blik van kinderen tot buiten hun eigen school, wijk en sociaal-etnische groep. Het geeft kinderen de kans om door directe interactie de beelden die ze over elkaar hebben, te toetsen aan de werkelijkheid.

Medewerkers van stichting WIMW zijn flexibel en enthousiast en helpen graag als er een vraag is naar een op maat gemaakt burgerschapsprogramma!