Category: Nieuws

Category: Nieuws

Jong geleerd…

Jong geleerd…

De uitwisseling van de afgelopen week was volgens de deelnemende kinderen “kapot leuk”en voor ons extra speciaal. Voor het eerst werkte een begeleider mee die zèlf in 2007 als leerling van de Slootermeerschool meedeed aan een WIMW-uitwisseling. Inmiddels is hij 17 jaar en vmbo student.

Hij vertelde dat het programma op hem als 12 jarige het programma grote indruk maakte. “Toen ik zelf meedeed aan Welkom in mijn Wijk vond ik dat wel een beetje gek. Bij mij op school zaten alleen buitenlandse kinderen. Op de andere school eigenlijk alleen witte kinderen die heel netjes praatten. Het was heel leuk om die te ontmoeten. Ik vind het jammer dat ik nooit op school heb gezeten met Nederlandse (sic) kinderen, ook op de middelbare school waren er alleen allochtone kinderen in mijn klas. Als ik kinderen had dan zou ik die op een school doen waar het normaal is dat je ook met witte kinderen omgaat.”

Jong geleerd...

Ontmoeting met burgemeester!

Ontmoeting met burgemeester!

Tijdens een spannende speurtocht door Monnickendam liepen de kinderen van OBS de Gouwzee uit Monnickendam en BS de Waaier uit Amsterdam het gemeentehuis van Waterland binnen. Als onderdeel van de speurtocht hadden zij voor de burgemeester opgeschreven wat ze wel en niet zo leuk vonden aan Monnickendam.

En wat bleek? De burgemeester wilde best even zijn vergadering onderbreken om te horen wat de kinderen van Monnickendam vonden. Een foto van deze bijzondere ontmoeting – op 11 oktober 2011 – staat ook op de website van de Gemeente Waterland.

http://www.waterland.nl/artikel/artikel/welkom-in-mijn-wijk-in-gemeentehuis/

Ontmoeting met burgemeester!

Koninklijke bijval Stichting WIMW!

Koninklijke bijval Stichting WIMW!

Uit handen van de Prins van Oranje en Prinses Máxima, beschermpaar van het Oranje Fonds, ontvingen Sharon Polak en Anita van de Stap het ‘groeidiploma’ van het Oranje Fonds. Hun initiatief, Welkom in mijn Wijk, kreeg deze Koninklijke bijval bij de afsluiting van een speciaal coaching- en trainingstraject van het Oranje Fonds in samenwerking met McKinsey.

Welkom in mijn Wijk was een van de 16 geselecteerde deelnemers van het Oranje Fonds Groeiprogramma in 2009.

‘Ons land telt vele sociale ondernemers. Vanuit hun eigen kracht starten zij een sociaal initiatief en dat slaat vaak snel aan. Maar om daarna de groei te maken van een vrijwilligersorganisatie naar een duurzame, meer professionele, organisatie, dan zijn nog wel enkele slagen te maken. Dat is ook waar het Oranje Fonds hen graag in ondersteunt’, aldus Ronald van der Giessen, directeur Oranje Fonds.

‘Met de hulp van een persoonlijke coach uit het bedrijfsleven en steun van diverse experts op het gebied van strategie, organisatie, financieel management, transparantie en communicatie hebben de projecten hun organisatie versterkt en hun groeiambities vertaald in een onderbouwd ondernemingsplan voor de komende jaren. Veertien deelnemers zijn daar met goede resultaten in geslaagd.’

De komende jaren blijven het Oranje Fonds en McKinsey de sociale projecten ondersteunen met zowel een financiële bijdrage als inhoudelijk raad. Hierdoor kunnen de initiatieven verder uitrollen tot professionele sociale ondernemingen, met als resultaat een samenleving met meer betrokken en actieve burgers. In die maatschappelijke winst zit de belangrijkste drijfveer voor alle partijen in het Oranje Fonds Groeiprogramma.

Koninklijke bijval Stichting WIMW!

25e uitwisseling Welkom in mijn Wijk

25e uitwisseling Welkom in mijn Wijk

Welkom in mijn Wijk’ ging onlangs voor de 25e keer van start. Het succesvolle uitwisselingsprogramma brengt leerlingen van verschillende culturele achtergronden uit verschillende wijken binnen dezelfde stad met elkaar in aanraking. Vooraf vinden deelnemende kinderen het vaak eng om elkaar te ontmoeten. Achteraf realiseren zij zich dat leeftijdgenootjes die anders lijken niet zo anders zijn. De banden tussen kinderen houden vaak lang aan.

Uitwisselingprogramma Welkom in mijn Wijk laat kinderen kennismaken met stadsgenootjes in onbekende wijken. De eerste ontmoeting tussen kinderen die op het eerste gezicht van elkaar verschillen is vaak eng. Bijvoorbeeld: “Juf, wat nou als alle Hollandse kinderen ons stom vinden?” Kinderen met verschillende achtergronden hebben vaak vooroordelen over elkaar. Het uitwisselingsprogramma Welkom in mijn Wijk probeert hier verandering in te brengen. “Mijn ouders zeggen altijd dat ik bij die kinderen uit de buurt moet blijven maar eigenlijk zijn ze net zoals ik” .

Aan de 25e uitwisseling deden leerlingen van groep 8 van de 1e Montessori basisschool uit Amsterdam Oud-Zuid en van de Burgemeester de Vlugtschool uit Slotermeer mee. De kinderen voerden o.a. samen een speurtocht door de eigen wijk uit.
“Juist nu het mengen van basisscholen voor het kabinet geen prioriteit meer heeft, zijn projecten als deze hard nodig”, vindt Ineke van Woensel, directeur van de deelnemende school uit Oud-Zuid. “Een stad waarin kinderen geen gelegenheid hebben elkaar te leren kennen, schept burgers vol onwetendheid en mogelijk angsten voor dat wat onbekend is. Welkom in mijn Wijk zet dit om in kennis en respect.”