Go to Top

Methodiekontwikkeling

Methodiekontwikkeling

Wat werkt dat werkt: methodieken ontwikkelen!

Stichting WIMW zet zich in om contact tussen mensen met verschillende achtergronden  te bevorderen. Het doel is dat jonge mensen hun blikveld verbreden en zien ‘wat er in de wereld allemaal te koop is’. De medewerkers van Stichting WIMW vertalen sociaal wetenschappelijke inzichten  in praktische methodieken.

Het past in de strategie van de stichting om de focus te leggen op het ontwikkelen van methodieken, die te toetsen en ze dan zo breed mogelijk te verspreiden.

 succes_meten