25e uitwisseling Welkom in mijn Wijk

25e uitwisseling Welkom in mijn Wijk

Welkom in mijn Wijk’ ging onlangs voor de 25e keer van start. Het succesvolle uitwisselingsprogramma brengt leerlingen van verschillende culturele achtergronden uit verschillende wijken binnen dezelfde stad met elkaar in aanraking. Vooraf vinden deelnemende kinderen het vaak eng om elkaar te ontmoeten. Achteraf realiseren zij zich dat leeftijdgenootjes die anders lijken niet zo anders zijn. De banden tussen kinderen houden vaak lang aan.

Uitwisselingprogramma Welkom in mijn Wijk laat kinderen kennismaken met stadsgenootjes in onbekende wijken. De eerste ontmoeting tussen kinderen die op het eerste gezicht van elkaar verschillen is vaak eng. Bijvoorbeeld: “Juf, wat nou als alle Hollandse kinderen ons stom vinden?” Kinderen met verschillende achtergronden hebben vaak vooroordelen over elkaar. Het uitwisselingsprogramma Welkom in mijn Wijk probeert hier verandering in te brengen. “Mijn ouders zeggen altijd dat ik bij die kinderen uit de buurt moet blijven maar eigenlijk zijn ze net zoals ik” .

Aan de 25e uitwisseling deden leerlingen van groep 8 van de 1e Montessori basisschool uit Amsterdam Oud-Zuid en van de Burgemeester de Vlugtschool uit Slotermeer mee. De kinderen voerden o.a. samen een speurtocht door de eigen wijk uit.
“Juist nu het mengen van basisscholen voor het kabinet geen prioriteit meer heeft, zijn projecten als deze hard nodig”, vindt Ineke van Woensel, directeur van de deelnemende school uit Oud-Zuid. “Een stad waarin kinderen geen gelegenheid hebben elkaar te leren kennen, schept burgers vol onwetendheid en mogelijk angsten voor dat wat onbekend is. Welkom in mijn Wijk zet dit om in kennis en respect.”